Stemmecoach

Nature and me
Stemmecoaching:
Jeg heter Astrid Elisabeth Pedersen.
Jeg er Kreativitetsportens gründer. Som stemmecoach legger jeg vekt på å hente fram dine potensialer og hjelpe fram det skapende i deg. Det kan være sang, stemmeteknikk stemmecoaching. Jeg liker å inspirere og finne fram til muligheter og prøve ut ideer og løsninger sammen med deg, og finne ut mer om ditt stemmepotensiale og kommer med forslag til hvordan du kan bruke teknikker du får prøvd ut som gode for deg.

Stemme og musikkarbeid:
Når det gjelder musikk og formidling har jeg erfaring med mange nyanser av hvor følsomt og viktig det er å finne sin egen stemme, og hvor sårbart og sterkt dette arbeidet med å finne den ekte stemmen er, både med enkeltelever og i grupper, helt fra 1997.
Som utøver jobber jeg med flere former for musikk, som Impro, Alternative, Jazz, Folk, og har deltatt på musikkalbum. En del av det holistiske musikkbildet mitt handler om å formidle kraften i lyd og stemme, og jeg ga ut musikkalbumet: “The Voice” i 2006, en cd med lydterapi og sang med stemmen som soloinstrument, hvor du som lytter kan være aktivt med.
Musikkalbumet “Ditt indre skattkammer”, kom i 2008, og er et musikalsk samarbeid mellom tre musikere som jobber helhetlig. En meditativ, avslappende og indre musikalsk reise, som mange bruker for å finne ro og nye krefter. Jeg kjenner til at en del bruker musikken fra “Ditt indre skattkammer” som terapeut og støtte i behandlingen, til meditasjonen. Noen bruker musikkalbumet som hjelp til å få barn til å sove.

Metodeskaper:
Jeg grunnla den metoden jeg arbeider med i stemmebruk, HolistiskStemmebruk™, og fra 1997 og fram til i dag har jeg undervist privatelever og grupper med denne metoden. HolistiskStemmebruk ™, helhetlig stemme coaching, bidrar til å finne fram til den unike stemme og vei, og trygghet i egen stemme. Fra år 2000 til 2009 arbeidet jeg parallelt sammen med kolleger i utprøving og utvikling av metoder for energibevissthet og holistisk terapi for behandlere og terapeuter, og fra 2009 til 2014 samarbeidet jeg med en flott musiker og lærer i holistisk stemmebruk.
Mitt fokus gjennom 20 år som kursveileder og foredragsholder har vært kurs og metoder som belyser og frigjør menneskers egne muligheter.

Bakgrunn:
Min kompetanse fra 90 – tallet og fram til i dag, ble formet med timer i klassisk sangteknikk, klasser i vokal og stemmetrening på Roy Hart Internasjonale artistiske senter, Frankrike og Norge, kurs på Complete Vocal Institute i København med flere lærere, og ikke minst utviklingen av min egen metode fra ca. år 2000 og fram til i dag. I tillegg har jeg pedagogisk erfaring som lærer i prosessorientert skriving og har studert og forsket i lydterapi og lyd som vibrasjon og bevissthet, skrevet artikler, gir behandling, konsultasjoner og veiledning i bevissthetsutvikling. Jeg arbeidet deltid som lærer i holistisk energibevisshet, healingterapi og som metodeutvikler med elevgrupper på NHI og Yotisenteret fra 2003 – 2011. Annen relevant bakgrunn innen artistisk og annen formidlerkunst er teatervitenskap fra Universitetet i Oslo, prosjektleder og veileder for skrivekunst, AOF og Deichmanske bibliotek og Norsk Kulturråd, teaterkunst for organisasjoner i Norge, og stemmecoach for næringslivet.

Kontaktes på:
+47- 92605931
astridkporten@gmail.com

Mer om arbeidsmetode: klikk her

Comments are closed.