Biografi


 Nature and me

Jeg heter Astrid Elisabeth Pedersen.
Jeg er Kreativitetsportens grunnlegger.  Som veileder og coach legger jeg vekt på å hente fram dine potensialer.

Metodeskaper
Jeg grunnla denne metoden innen stemmebruk, innenfor holistisk stemmebruk,  og fra 1997 og fram til i dag har jeg undervist privatelever og grupper med denne metoden. HolistiskStemmebruk ™, helhetlig stemme coaching, bidrar til å finne fram til den unike stemme og vei, og trygghet i egen  stemme. Fra år 2000 til 2014 arbeidet jeg sammen med kolleger i utprøving og utvikling av metoder for energibevissthet og holistisk terapi for behandlere og terapeuter og holistisk stemmebruk.
Mitt fokus gjennom 20 år som kursveileder og foredragsholder har vært kurs og metoder som belyser og frigjør egne muligheter.

Bakgrunn
Min kompetanse fra 90 – tallet og fram til i dag, ble formet med arbeidet med og utvikling av holistisk stemmebruk, timer i klassisk sangteknikk,  klasser i vokal og stemmetrening på Roy Hart Internasjonale artistiske senter, Frankrike og Norge, inspirasjon på kurs på Complete Vocal Institute i København, og som førstesopran i operakor.  Jeg ble også inspirert i tett kurs-samarbeid i flere år med en lærer i stemmebruk utdannet fra CVI. Jeg har pedagogisk erfaring som lærer i prosessorientert skriving, har skrevet artikler, gitt musikkterapeutisk behandling, konsultasjoner og veiledning. Jeg arbeidet deltid som lærer i holistisk energibevisshet og som metodeutvikler med elevgrupper på NHI og Yotisenteret fra 2003 – 2011, og tok i tillegg ulike oppdrag bl.a. som stemmecoach for næringslivet. Annen bakgrunn innen artistisk og annen formidlerkunst er teatervitenskap fra Universitetet i Oslo, prosjektleder for skrivekunst for AOF Norge og Deichmanske bibliotek og Norsk Kulturråd.

Artist
Som utøver mestrer jeg flere former for musikk, fra opera til folketoner, og improvisasjon. Jeg har gjort opptredener innen sjanger vise og lyrikk, og lydcollage og opera, og har deltatt på, og selv gitt ut musikkalbum.

Musikkalbum
I 2006 ga jeg ut “The Voice”, et musikkalbum med stemmen som soloinstrument, hvor du som lytter kan være aktivt med. I 2008 kom musikkalbumet “Ditt indre skattkammer”,  et musikalsk samarbeid mellom tre musikere. En meditativ, avslappende og indre musikalsk reise, som mange bruker for å finne ro og nye krefter.  Jeg har fått tilbakemeldinger på musikken i “Ditt indre skattkammer”. Du finner anmeldelse og  mer informasjon om musikken her

 

 

 

 Følg Astrid Elisabeth på facebook

Comments are closed.