HolistiskStemmebruk

English

Familien til julekort 2014-kopi 3 Med Astrid Elisabeth Pedersen

Mange mennesker ønsker å få mer kraft i stemmen, finne sitt eget unike uttrykk. Holistisk stemmebruk  hjelper deg å finne fram til ditt potensiale. Vi arbeider med lyd, stemme og stillhet, din følelse av trygghet, stemme-volum og gode stemmeplasseringer for din stemme. Stemmecoaching, meditativ pust og fokus, motivasjon, kreative skapende uttrykk, vokale teknikker og øvelser er inkludert i Holistisk-stemmearbeid ™

I løpet av et private timer eller kurs vil vi arbeide med forskjellige stemme-teknikker sammen med pust, kropp, lyd og bevissthet.

DSC01719 DSC01713

Utvid din stemme og din rekkevidde – Føl forskjellen i kroppen din.
Arbeidet med Holistisk stemmebruk ™ startet på kurs og i individuell undervisning med elever i 1997. Holisme (fra gresk holos, hel, fullstendig.) Grunnleggende i Holistisk stemmebruk ™ er at stemmen din ikke kan forklares eller bestemmes av vokal plassering og stemme-teknikker alene. I stedet har du hele deg, hele din kropp og din bevissthet,  som er med og av avgjørende betydning for hvordan stemmen er og oppfattes av deg selv og andre. Hele ditt spekter med lag av erfaringer kan ha nøkler til å åpne stemmen din, slik at du kan føle deg glad og trygg med din egen stemme – og la gleden av sang og gleden av din egen lyd fylle deg og stemmen din.

Nature and me

Astrid Elisabeth Pedersen

Jeg så behovet og lydens betydning, og starter utviklingen av Holistisk Stemmebruk ™ tilbake i 1997, og oppdagelsen av den enorme kraften og kreativiteten som lever inne i oss gjennom lyd og toner utviklet seg videre. Jeg fokuserer på å utvikle og bringe tilbake ditt eget potensiale og kreativiteten i deg, og hjelper deg til å finne ditt egen unike uttrykk og din vei gjennom en spennende reise med stemmen inn i kroppen. Jeg arbeider med sang, vokalteknikker, dynamiske og meditative øvelser, stemme-coaching, lyd og kreativitet,  fokus og pust. Jeg har min bakgrunn i en kombinasjon av sang-teknikker, teater, lyd-terapi og energibevissthet. Jeg studerte klassisk sangteknikk i Norge og klasser i vokal og stemmetrening på Roy Hart International Artistic Centre i Frankrike og Norge. Jeg var lærer ved Nordisk Healer institutt og Yotisenteret, underviste i helhetlig energibevissthet, holistisk stemmearbeid og metodeutvikling med studentgrupper fra 2003 – 2011 Jeg tok Auraformidler utdanning i Norge. Jeg har kurs for sangere fra Complete Vocal Institute i København, Danmark. Som utøver, har jeg skrevet musikk og jobbet som sanger og jeg arbeider med flere typer musikk, opera, improvisasjon, meditativ musikk, jazz, folk, og har deltatt i, og utgitt musikk-album. Naturen, mennesker, kultur og mine kjære er min store inspirasjon i livet.

For deg, kan dette kurset være starten på en helt ny musikk-landskapet, og indre utvikling, eller det kan være begge deler. Målet er at de som kommer finner sin egen stemme,  sitt unike musikalske univers og kreativ vilje i livet, for mange års erfaring har vist at alle har en unik stemme og en unik mulighet til å finne og fylle sitt liv. Du er hjertelig velkommen enten du velger å ta kurs eller enkelttimer for å utvikle sangferdigheter eller fordi du er nysgjerrig på dine muligheter.   

– Merk at jeg av helsemessige årsaker de siste årene dessverre har måttet trekke meg tilbake til kun 20 % arbeide. – 

Ta kontakt for mer informasjon.

Email: astridkporten@gmail.com

Mobil: +47-92605931

 

Comments are closed.